Obecný úrad

Kontakt:

Suchohrad 140, 900 64
Telefón, fax: 034/7780837
email: suchohrad@suchohrad.sk

Stránkové hodiny:

Pondelok:    7:30 -15:30
Utorok:         7:30 - 15:30
Streda:         7:30 - 17:00
Štvrtok:        nestránkový deň
Piatok:          7:30 - 13:00
prestávka na obed: 12:00-13:00 (okrem piatku)

 

 

Mária Chmelová

podateľňa
kontakt: 0911 898 968
email: suchohrad@suchohrad.sk

 

Alena Vrablecová, zastupovanie počas materskej dovolenky - Martina Vaseková

ekonomika, personálne
kontakt: 0902 965 902 
email: (alena.vrablecova@suchohrad.sk)  martina.vasekova@suchohrad.sk

 

Michaela Uhrincová
matrika, dane a poplatky, pokladňa
kontakt: 0902 965 900
email: michaela.uhrincova@suchohrad.sk

 

Jozef Grujbár
referent krízového riadenia, CO a BOZP

 

Daniel Polák
správa majetku

 

Dana Vlčková
stavebný úrad
pracovisko: Spoločný stavebný úrad so sídlom na Obvodnom úrade, Záhorácka ul., Malacky
kontakt: 034/  7971 256
email: vlckova.dana@ma.ouzp.sk

 

Zamestnancov Obecného úradu je možné telefonicky kontaktovať počas úradných hodín.