Ako vybaviť

V tejto sekcii vám poradíme, čo a ako môžete vybaviť na obecnom úrade.

 

Sadzobník poplatkov 2014:

Ostatné správne poplatky budú spoplatňované podľa zákona č. 583/2003 Z.z.