Zmeny v zbere odpadov

21.06.2016, 11:13, suchohrad

Vážení občania,

V mesiacoch jún a júl nás čaká pár významných zmien v oblasti nakladania s odpadmi – v súvislosti s novým zákonom o odpadoch. Prosím, venujte pozornosť nasledujúcim riadkom!

 

1. Od 1.7.2016 prechádzame k spoločnosti TEKOS Malacky, ktorá nám bude vyvážať komunálny odpad. So spoločnosťou ASA sa nepodarilo Tekosu dohodnúť na odkúpení nádob na smeti, ktoré máte doma. Nádoby ASA musíme všetci vrátiť a dostaneme úplne nové nádoby od TEKOSu.

 

2. Od júla 2016 zároveň musíme zabezpečiť nový systém triedenia odpadu. Triediť budeme najmä plasty, kovy, tertapacky, papier a sklo. V našej obci to znamená, že každá domácnosť dostane novú modrú nádobu 120l na papier, zelenú nádobu 120 l na sklo a žlté vrecia na plasty. Vyvážať sa budú podľa určeného harmonogramu (plasty 1krát za mesiac, sklo 2krát za rok, papier 4krát za rok). Z obce zmiznú spoločné kontajnery na separovaný odpad.

 

Nové nádoby dostanete zadarmo, vývoz separovaného odpadu bude tiež zadarmo. Poplatky za odpady, ktoré ste uhradili, platia na celý rok – teda ostávajú nezmenené! Takisto veľkosť nádoby a frekvencia zberu pre Vás ostáva nezmenená!


Čo to pre nás znamená prakticky:

A. Komunálny odpad

1. Od 20.6. budeme do všetkých domácností rozvážať zadarmo nové nádoby na komunálny odpad.

Smeti môžete ďalej vyhadzovať do starých nádob – až 28.6. je posledný vývoz odpadu, ktorý nám urobí ASA.

 

2. Ako je uvedené vyššie, 28.6. bude posledný vývoz spoločnosti ASA. Hneď potom potrebujeme, aby ste si tieto nádoby vyčistili a pripravili k odovzdaniu. Odoberať ich bude obec na základe odovzdávacieho protokolu. Celá akcia prebehne postupne. Do 3.7. ich však treba odovzdať.

 

Vyčistené nádoby treba

a) Odovzdať na obecnom úrade

b) postaviť v dňoch 1.-2.7. (piatok a sobota) pred domy/brány na obvyklé miesta (ako pri

 

Čo teda treba:

1. Prevziať od obce novú nádobu TEKOS– od 20.6. do 28.6. ich bude obec rozvážať

2. Vyložiť nádobu ASA na posledný plánovaný vývoz – 28.6.

3. Umyť, vyčistiť nádobu ASA (ďalej ju nepoužívať) a 

a) Buď ju odovzdať na obecnom úrade (od 28.6. do 1.7.)

b) Alebo ju čistú postaviť pred dom (v piatok 1.7. a v sobotu 2.7.) a pripraviť tak

 

Ku všetkým úkonom máme pripravené protokoly – takže budete podpisovať odovzdanie aj prevzatie nádob.

 

Prosím Vás o spoluprácu! Ak by ste z akéhokoľvek dôvodu nevedeli dodržať určený termín, dajte nám vedieť! Riešenie určite nájdeme. V prípade neodovzdania nádoby v dohodnutom/určenom bude občanovi daná k náhrade v plnej výške.

 

 

B. Triedený odpad

1. V priebehu júla vám rozvezieme nové nádoby na triedený odpad + žlté vrecia na plasty. vývoze)!!! na prevzatie zamestnancami obce

Najbližší vývoz bude 22.7. (plasty). Vrecia aj nádoby v čase vývozu treba vykladať pred domy. KAŽDÝ vlastník alebo užívateľ domu MUSÍ byť do systému nakladania s odpadmi zapojený a musí dodržiavať platné predpisy!!!

 

ČO PATRÍ DO TRIEDENÉHO ODPADU:

1. Plasty – odpady z plastových obalov a  výrobkov + kovy + tetrapacky = ŽLTÉ VRECIA

- Patria sem:

 

 Plasty: plastové obaly a plastové výrobky (číre a farebné fólie, tašky, vrecká), vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.

 

 Kovy: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a pod.

 

 Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky: viacvrstvové obaly (tetrapacky) od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov.

 

- Nepatria sem:

 Plasty: podlahové krytiny, molitan, guma, plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami jedál, plasty znečistené biologickým odpadom, a pod.

 

 Kovy: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami

 

 Tetrapacky: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc

 

2. Papier = MODRÁ NÁDOBA

- Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod. 

- Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier

 

3. Sklo = ZELENÁ NÁDOBA

- Zber odpadov zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

- Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

- Nepatria sem: keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (farbami, potravinami) a pod.

 

 

V obci ďalej zbierame:

- Drobný stavebný odpad: kontajner je pri futbalovom ihrisku, je určený pre stavebný odpad z bežných opráv a údržby. Každý vývoz treba ohlásiť na OcÚ a je spoplatnený!!!

- Jedlé oleje a tuky (len oleje z domácnosti!): v uzavretých fľašiach, kontajner je na obecnom úrade.

- Objemný odpad: minimálne 2krát ročne formou pristavenia kontajnerov

- Elektroodpad: mobilným zber (auto odoberá odpad spred domov). Na drobný elektroodpad je nádoba na OcÚ a v MŠ. Aj každý predajca je povinný tento odpad odobrať.

- Batérie a akumulátory: malé baterky sa zbierajú do nádob (OcÚ, MŠ, Jednota). Autobatérie sa zbierajú ako elektroodpad.

- Požité tonery a cartridge: nádoba je na OcÚ

- Zelený odpad: kalendárový zber, kontajnery pristavuje obec 2krát ročne

- Textil a šatstvo: kontajner je na OcÚ. Šatstvo musí byť suché.

 

 

HARMONOGRAM ZVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2016

TEKOS

DÁTUM 

Deň

INTERVAL

ZVOZU 1

x mesačne

INTERVAL

ZVOZU

2 x mesačne

11.07.16  Pondelok    X
25.07.16   X X
08.08.16     X
22.08.16   X X
05.09.16     X
19.09.16   X X
03.10.16     X
17.10.16   X X
31.10.16     X
14.11.16   X X
28.11.16     X
12.12.16   X X
27.12.16     X

 

 

HARMONOGRAM ZVOZU TRIEDENÝCH ZLOŽIEK NA ROK 2016 

MESIAC 

Papier

4xročne

Plasty

12xročne

Sklo

2xročne

júl   22.7. piatok  
august   17.8. streda  
september 28.9. streda 20.9. utorok  
október  

24.10.

pondelok

26.10. streda
november  

21.11.

pondelok

 
december 21.12. streda

19.12.

pondelok

 

 

 

ČO NÁS ČAKÁ (v skratke)

Každý poplatník musí:

 

1. Prevziať od obce novú nádobu TEKOS– od 20.6. do 28.6. ich bude obec rozvážať

 

2. Vyložiť nádobu ASA na posledný plánovaný vývoz – 28.6.

 

3. Umyť, vyčistiť nádobu ASA (ďalej ju nepoužívať) a 

a) Buď ju odovzdať na obecnom úrade (od 28.6. do 1.7.)

b) Alebo ju čistú postaviť pred dom (v piatok 1.7. a v sobotu

 

4. Prevziať doručené nádoby a vrecia na triedený odpad – v priebehu mesiaca júl, proti podpisu 2.7.) a pripraviť tak na prevzatie zamestnancami obce 

 

Zmeny na stiahnutie tu.

 
« Späť


Diskusia: "Zmeny v zbere odpadov"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre