ZBER ELEKTROODPADU 10.8.2015 od 8:00

31.07.2015, 11:00, suchohrad

Zber ELEKTROODPADU v Suchohradu organizujeme v spolupráci so spoločnosťou ANEO.

Elektroodpad treba vyložiť v pondelok PRED domy k ceste, na viditeľné miesto. Pracovníci ANEO ho budú po obci zbierať autom od 8:00 hod. (v tomto čase je už potrebné, aby bol odpad vyložený!!!)


Zber ELEKTROODPADU v Suchohradu organizujeme v spolupráci so spoločnosťou ANEO.

Elektroodpad treba vyložiť v pondelok PRED domy k ceste, na viditeľné miesto. Pracovníci ANEO ho budú po obci zbierať autom od 8:00 hod. (v tomto čase je už potrebné, aby bol odpad vyložený!!!)
 

Druhy elektronických a elektrotechnických odpadov sú zatriedené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne:

20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie N
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v
20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti N
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v
20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O

Medzi vyššie uvedené druhy odpadov patria zariadenia z vyradenej počítačovej techniky, telekomunikačnej a kancelárskej techniky, domácej bielej spotrebnej elektroniky (mikrovlnky, práčky, chladničky, mrazničky a iné), čiernej elektroniky (TV prijímače, video, audio a pod.), batérie, autobatérie, meriacie prístroje, káble, odpad z elektronickej a elektrotechnickej výroby, odpad z opravárenskej činnosti a pod.
 

 
« Späť