Zápis do MŠ

29.01.2014, 09:58, suchohrad


Riaditeľka Materskej školy v Suchohrade oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2014/2015 sa bude konať v dňoch 20.02.2014 až 25.02.2014 v dopoludňajších hodinách v miestnosti riaditeľky MŠ.

Rodičia si môžu prihlášky vyzdvihnúť u riaditeľky MŠ.

Prednostne sa prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.

 

Anna Balážová

riadieľka MŠ

 
« Späť