Vývoz odpadu v roku 2014

14.01.2014, 11:08, suchohrad


Ak máte záujem o zmenu intervalu vývozu smetnej nádoby (1x, 2x mesačne), prosíme Vás o nahlásenie zmeny na Obecnom úrade v priebehu mesiaca január 2014. Zmenu môžete nahlásiť osobne, telefonicky alebo mailom na adresu michaela.uhrincova@suchohrad.sk.

Tabuľka vývozu komunálneho odpadu v 1. polroku 2014

Tabuľka vývozu separovaného odpadu v roku 2014

 
« Späť