Voľby do VÚC 2013 - 2. kolo

21.11.2013, 13:10, suchohrad

V sobotu 23. novembra sa koná druhé kolo volieb do VÚC v priestoroch sobášnej miestnosti Obecného úradu v čase od 07:00 do 22:00. Občania, ktorí sa z vážnych, najmä zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť voliť, môžu požiadať volebnú komisiu obce Suchohrad o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky v čase konania volieb na telefónnom čísle 034/7780837.
 


Výsledky volieb okrskovej volebnej komisie v Suchohrade vo voľbách do orgánov
Bratislavského samosprávneho kraja konaných 23.11.2013 - 2. kolo.

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov 578
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 102
Počet odovzdaných obálok 102
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu 101

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu podľa
najviac získaných hlasov:

Ing. Bc. Pavol Frešo získal 69 hlasov
PhDr. Monika Flašíková – Beňová získala 32 hlasov
 

 
 

Súvisiace články

 

Voľby do VÚC 2013

Vážení občania,
podľa rozhodnutia predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov sa určuje deň konania volieb na sobotu 9. novembra 2013. Miestom konania volieb v obci Suchohrad je sobášna miestnosť, ktorá sa nachádza na Obecnom úrade v Suchohrade. Obec Suchohrad má jeden volebný okrsok.  Volebná miestnosť bude otvorená od 7.00 hod do 22.00 hod.

 
« Späť


Diskusia: "Voľby do VÚC 2013 - 2. kolo"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre