Oznamy - 3.7.2014

04.07.2014, 07:34, suchohrad


1.Obecný úrad Suchohrad organizuje separovaný zber elektronického odpadu. Zber sa uskutoční v pondelok 7.júla o 8,30. Zbierať sa budú staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, žiarivky, batérie a pod.
POZOR: Spotrebiče treba vyložiť pred dom k ceste!!! Od 8,30 budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú zberovými pracovníkmi odobraté. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Nezabudnite: je potrebné dodržať čas na vyloženie odpadu, pracovníci budú prechádzať cez dedinu len raz.
2. Predlžujeme termín na odovzdanie žiadostí o pridelenie obecného nájomného bytu. Predpokladaný termín uvoľnenie 1 bytu je 1.8.2014, žiadosti treba doručiť do 10.7.2014 do 15:30 na obecný úrad.

3. V piatok, 4.júla prebehne v našej obci očkovanie proti besnote. Očkovať sa bude v čase od 19:00 do 20:00 hodiny pred obecným úradom. Treba si zo sebou priniesť očkovací preukaz. Poplatok je 5 €.
4. Doktorka Chmelová oznamuje občanom, že v dňoch 3.,4. a 7.júla sa na obvodnej ambulancii neordinuje. Akútne prípady ošetrí doktorka Elena Slobodová v Zohore. Sestrička bude prítomná v ambulancii v čase ordinačných hodín.
5. Lekáreň Svätého Michala v Záhorskej Vsi bude v dňoch 3.,4., a 7.júla zatvorená.
 

 
« Späť