ODPADY - dôležité

13.11.2012, 22:17, suchohrad

Venujte, prosím, pozornosť aktualitám v zbere odpadu!


Pri obecnom úrade funguje provizórny zberný dvor. Zatiaľ funguje len počas úradných hodín úradu a môžete nosiť:
- starý textil a obuv (triedi sa, časť bude použitá na charitatívne účely, časť sa recykluje),
- PET fľaše stlačené vo vreciach (ASA nám už od budúceho roka zvýši frekvenciu vývozu separovaného odpadu, zatiaľ toto riešenie pre prípad, že sú nádoby na stanovištiach plné),
- kartóny
- použitý kuchynský olej (na obecnom úrade si môžete vyzdvihnúť špeciálny lievik, ktorý sa nasadí na akúkoľvek PET fľašu, do ktorej sa olej postupne zbiera a v nej potom uskladní do kontajnera).
Pre odpad navyše (zmiešaný komunálny odpad z domácnosti) , ktorý sa Vám nezmestí do Vašej domácej nádoby, použite prosím VRECIA! Sú to veľké pevné vrecia, ktoré po naplnení vyložíte spolu s nádobou pred dom a ASA ich vyzbiera a vyvezie. Kúpiť sa dajú na obecnom úrade za niečo vyše 2€. Verím, že využijete pri predvianočnom upratovaní...
A znovu upozorňujem: obec neprevádzkuje smetisko! Skládka, ktorú tu máme, je čiernou skládkou! Vývoz na "smetisko" je zakázaný, boli udelené prvé pokuty. Podarilo sa nám síce zabrániť hormadnému vývozu z okolitých obcí, ale... mnohí z nás to zjavne ešte stále nepochopili a špina a neporiadok pribúda. Už naozaj len a len "vďaka" nechápavcom či ignorantom v našej obci.
 

Kontajnery na zelený odpad budú v prvej etape pristavené na dvoch stanovištiach: pri hrádzi pri p.Comorkovej a pod hrádzou pri p. Sirotovej. Prosím Vás, do kontajnerov patrí LEN odpad zo záhrad!!! Žiadne použité plienky, žiadny komunálny ani stavebný odpad a podobne. Mrzí ma, že to musím napísať, ale sme veľmi veľmi nedisciplinovaní (veľmi mierne hodnotenie). Nebojte sa upozorniť, ak niekto nedodržuje pravidlá - je to predsa pre dobrú vec! Ak sa nenaučíme správne nakladať aj s odpadom, o chvíľu žijeme na smetisku!

Po zbere zeleného odpadu budeme zbierať v najbližšej dobe aj: elektroodpad (veľké spotrebiče a podobne), veľkoobjemný odpad (nábytok, matrace, koberce,...) a papier. Budem informovať!
 

 
« Späť