Mimoriadne zasadnutie OZ

30.07.2015, 14:53, suchohrad


Dovoľujem si Vás pozvať na mimoriadne zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať v piatok 31.7.2015 o 19:00 na OcÚ v Suchohrade.


Program:
1. Otvorenie
2. Zámena pozemkov so spoločnosťou FirstFarms Agra M sro
3. Predaj pozemku Rozálii Vrablecovej
4. Výberové konanie - verejná obchodná súťaž - kalamitné drevo
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver

 

 

        Andrea Grujbárová
             Starostka obce
 

 
« Späť