Komunálne voľby 2014 - výsledky

02.12.2014, 07:27, suchohrad

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY 2014 - výsledky

 

Počet zapísaných voličov: 584


Voľby starostu obce:

1.Andrea Grujbárová 238 hlasov
2. Jozef Temer 179 hlasov

Za starostu obce bola zvolená Andrea Grujbárová.

 

 

Voľby poslancov obecného zastupiteľstva:

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení (v poradí podľa počtu hlasov):

1. Radoslav Tomášek 258 hlasov
2. Ján Vallo 232 hlasov
3. Mgr.Ľubica Uhrinová 210 hlasov
4. Peter Mráz 208 hlasov
5. Ing.Peter Višváder 194 hlasov
6. Jaroslav Bálek 161 hlasov
7. Jaroslav Krpčiar 145 hlasov

 

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ:

8. Vilam Brezovský 143 hlasov
9. Jozef Havrilla 124 hlasov
10.Vlastimil Kaplan 122 hlasov
11. Zita Uherková 110 hlasov
12. Ing.František Veľký 94 hlasov
13. Vojtech Hozák 90 hlasov
14. Veronika Jankovičová 85 hlasov

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 
« Späť