Kamerový systém

13.11.2012, 22:31, suchohrad


V obci bol spustený kamerový systém vďaka nášmu úspešnému projetku a následne získanej dotácii z Ministerstva vnútra SR. Monitorujeme zatiaľ centrum obce (obstarané bolo v prvej etape riadiace centrum a jedna kamera). Momentálne pripravujem projekt na ďalšiu etapu - rozšírenie kamerového systému tak, aby sme mali pokryté kritické miesta v obci. Spolupracujeme s políciou, ktorá vytýčila a navrhla body pre vhodné umiestnenie kamier.

Aktuálne aj riešime možnosť pripojenia súkromnej kamery, resp. kamier (teda vo vlastníctve občana, ktorý by chcel monitorovať okolie svojho domu). Iniciatíva vyšla od chalupárov v obci a výhodou tohto riešenia je, že okrem monitorovania súkromného majetku by sa strážila aj časť verejného priestranstva. Náklady na zakúpenie takejto kamery vrátane jej pripojenia na systém by boli kompletne v réžii záujemcu, obec by len poskytla služby riadiaceho centra.

Myslím, že po minuloročných zúfalých "vykrádačkách" mnohí takúto službu ocenia. Nejde totiž len o škody, ktoré vznikli krádežou, ale aj o poškodenie majetku (dvere, okno a podobne) a tiež o morálnu ujmu poškodeného. Predstavte si, že viete, že Vám niekto "chodil" po súkromí. Podľa rozhovorov s poškodenými sa práve s týmto vyrovnáva najťažšie a u mnohých (najmä žien) ešte dlho pretrváva pocit strachu.

 
« Späť