Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

14.01.2014, 11:06, suchohrad


Občan, ktorý najneskôr ku koncu roka 2013 v Suchohrade:
- kúpil, zdedil, dostal darom nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom, stavbu),
- predal, daroval nehnuteľnosť,
- zmenil druh pozemku,
- vlastní stavebné povolenie s minuloročným dátumom právoplatnosti, ktorým sa zmenil pozemok na stavebný,
- začal využívať napr. dom alebo časť domu na podnikanie,
- vlastní novostavbu, ak má právoplatné kolaudačné rozhodnutie z minulého roka,
- začal užívať prístavbu, nadstavbu alebo stavbu, ktorú uskutočnil a začal užívať v minulom roku – bez ohľadu na to, či bolo vydané kolaudačné rozhodnutie.
musí podať priznanie k dani z nehnuteľností Obecnému úradu Suchohrad do 31.1.2014.

Vlastník u ktorého nebola žiadna zmena priznanie nepodáva!

Priznanie treba podať na predpísaných tlačivách, ktoré sú dostupné na Obecnom úrade, ale môžu byť aj vytlačené z internetu.

K daňovému priznaniu potrebujete tieto doklady:
- občiansky preukaz,
- list vlastníctva, rozhodnutie o vklade na katastri, kúpnu alebo darovaciu zmluvu, osvedčenie o dedičstve,
- preukaz ZŤP (ak si chcete uplatniť úľavu)

V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na poverenú pracovníčku na obecnom úrade – Michaelu Uhrincovú, osobne počas stránkových hodín, mailom na michaela.uhrincova@suchohrad.sk alebo telefonicky na 034/7780837, 0902965900.

 
« Späť