Komentáre

Ponuka na prenájom nebytových priestorov

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Suchohrad formou priameho prenájmu č. 1/2016 Obec Suchohrad v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce vyhlasuje ponuku na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu:Zatiaľ nie sú vložené žiadne príspevky.
 

Pridať komentár


Meno:

Názov:


Komentár: