Komentáre

Zápis do 1. ročníka - Malacky

Zápis detí do základnej školy  (začiatok plnenia PŠD)

V zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní( školský zákon)

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa VZN mesta Malacky č. 11/2015 a VZN

mesta Malacky č. 13/2011.

Zápis detí do základných škôl v meste Malacky sa uskutoční v dňoch

15.4 (piatok) od 14,00 h – 18,00 h

16.4. 2016 ( sobota) od 9,00 h – 12,00 h

Zápis dieťaťa sa koná v budove príslušnej základnej škole.Zatiaľ nie sú vložené žiadne príspevky.
 

Pridať komentár


Meno:

Názov:


Komentár: