Kontakt

OBEC SUCHOHRAD

4Obecný úrad

Suchohrad 140
900 64 Suchohrad

 

Telefón: 034/ 77 808 37
Fax: 034/ 77 808 37

suchohrad@suchohrad.sk

 

Evidencia, pokladňa, dane a poplatky:
Michaela Uhrincová, michaela.uhrincova@suchohrad.sk


Ekonomika, personálne:
(Alena Vrablecová, alena.vrablecova@suchohrad.sk),
Martina Vaseková, martina.vasekova@suchohrad.sk (zastupovanie počas MD)

 

Fakturačné  údaje:

IČO: 00305090
DIČ:2020643735
Bankové spojenie: SK22 0200 0000 0000 1182 5112, SUBASKBX

 

Rýchly kontakt

Meno a priezvisko *:
Telefón:
Email *:
Ďalšie poznámky *:
Aký je výsledok  - *